Med terapijo ne zapuščajte solne sobe, razen v primeru slabosti ali slabega počutja. Vse ostale zadeve je priporočljivo opraviti pred pričetkom terapije (toaleta, telefonski pogovor, pitje vode,…).